Hem

Vasaparkens Psykoterapi

Här kan du få personlig träning för själen

Jag erbjuder enskilda samtal i Compassion Focused Therapy CFT:

Självkritik är något som vi alla ägnar oss åt men ibland kan vi hamna i känslomässiga svårigheter som gör att vi blir för hårda mot oss själva. Under fliken forskning finns det mer information om hur du kan upptäcka din egen självkritik. Där finns också en c-uppsats som handlar om CFT skriven av mig och min kollega Christine Berlin.

Läs gärna mer i artikeln om CFT i DN:s söndagsbilaga 17/3 2013under fliken: artiklar och publikationer.

 

Konsultation och rådgivande samtal:

Ibland behöver man få professionellt stöd och någon att bolla sina tankar med. När man berättar för någon utomstående om sina innersta tankar kan det ge nya perspektiv på problem som tidigare känts omöjliga att hantera.

 

Krissamtal:

Att hamna i kris ingår i livet och vi kommer alla att hamna där förr eller senare. Att tillfälligtvis vara i kris är något naturligt men vi kan också fastna i krisen och inte hitta vägen ut. När man hamnar i kris blir "hårdisken" aktuellt, det vill säga vad du har varit med om tidigare. Har du med dig obearbetade trauman så kommer det på olika sätt att försvåra krisbearbetningen. Det psykoterapeutiska arbetet vid kriser består ofta av att undanröja hinder för en naturlig sorgeprocess.

 

Korttidsterapi:

Innebär en kortare samtalsprocess som kan bli aktuell om vi utifrån några orienterande samtal kommer fram till avgränsade och specifika mål.

 

Psykoterapi:

Det finns många olika typer av psykoterapi men alla går ut på att erbjuda samtal för att uppnå psykisk lindring. Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi, Accelerated Experiential Psychodynamic Psychotherapy (AEDP) Compassion Focused Therapy (CFT), Affektfokuserad psykoterapi (APT) och EMDR (dessa förklaras ytterligare under respektive flik). Jag arbetar relationellt och integrativt vilket betyder att jag anpassar metoden efter vad vi tillsammans tror att just du behöver.

 

Behandlingsmetoder:

Som legitimerad psykoterpeut har jag upplevt att många människor har svårt att hitta sin egen självkänsla och därmed får betydligt lägre livskvalitet. Därför har jag specialiserat mig i följande behandlingsmetoder med mycket lyckat resultat.

Dessa metoder är:

 

  • APT - Affektfokuserad psykoterapi
  • CFT - Compassion Focused Therapy
  • AEDP - Accelerated Experiential Psychodynamic Psychotherapy
  • SP-Sensorimotor Psychtherapy

 

Jag är certifierad i AEDP.och APT och under utbildning i Sensorimotor psykoterapi och CFT.

Utbildad handledare.

 

 

 

Vill du veta mera om metoderna så klicka här nedan:

Vill du veta mer om varför du ska ta dina känslor på allvar för att nå en bättre livskvalietet? Se denna kortfilm!