hur gör man

Vi är alla olika och har olika erfarenheter med oss när det gäller att be om hjälp. En del av oss har goda erfarenheter om att det finns hjälp att få och för dem är det inte så problematiskt att söka hjälp. För andra, som inte har så goda erfarenheter, är det en av de största svårigheter en människa kan befinna sig i. För att kunna hjälpa någon annan människa behöver hon bli mött precis där hon är.

 

När man söker hjälp är det viktigt att ta reda på vilken typ av hjälp man vill ha eftersom det finns olika typer av kompetens inom hjälparyrket (läs gärna vidare under olika kompetens). Det viktigaste av allt är ändå att du känner att det här är en person som verkar kompetent och empatisk, har en rimlig förklaring till dina besvär och att du känner dig sedd och lyssnad på. På psykologspråk heter det allians. En god allians är grunden för att ett gott samarbete skall uppstå mellan dig och din hjälpare.