olika kompetens

Psykoterapeut

 

En psykoterapeut arbetar främst med samtalet som redskap. För att bli legitimerad psykoterapeut måste man ha läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi (steg 2) motsvarande tre års halvtidsstudier (90 högskolepoäng) och parallellt med studierna vara yrkesverksam minst halvtid. För att bli antagen till den legitimationsgrundande utbildningen måste man ha läst en grundläggande psykoterapiutbildning (steg1) motsvarande två års halvtidsstudier (60 högskolepoäng). Mellan steg1 och steg2 krävs minst två års yrkesverksamhet under handledning. Eftersom psykoterapeuter kan ha olika grundkompetens exempelvis: läkare, psykolog, socionom, präst, sjukgymnast eller sjuksköterska så anser socialstyrelsen att psykoterapeuten också bör anger sin grundkompetens. Psykoterapeuter får inte skriva ut läkemedel.

 

Psykolog

 

Legitimerad psykolog blir man efter att ha gått fem år på psykologprogrammet tillsammans med ett års praktiktjänstgöring efter examen (PTP). Den grundläggande psykoterapeututbildningen (steg1) ingår i psykologprogrammet. Psykologen har efter sin utbildning bland annat kunskap i utredningsmetodik, vardagslivets psykologi samt psykiska störningar. Psykologer har inte rätt att skriva ut läkemedel.

 

Psykiatriker

 

En psykiatriker är en läkare med specialistkompetens i psykiatri. Eftersom psykiatriker är läkare har de kunskap i psykofarmaka, det vill säga läkemedelsbehandling för psykiska störningar. Psykiatriker har en grundutbildning i psykoterapi men av många olika skäl (främst såsom hälso- och sjukvården är utformad idag) så är det i praktiken främst läkemedelsbehandling som psykiatriker använder sig av.

 

Övrigt: Humanovaterapeut, Ceanterapeut, samtalsterapeut m.m.

 

Det finns en uppsjö av olika terapeututbidningar som inte är godkända av socialstyrelsen.