Fobier

Fobier

Fobi betyder rädsla för skräck. Ordet kommer från grekiskan och är en stark upplevelse av rädsla inför något visst objekt eller en situation. En fobi är alltid ett försök att binda ångest vid något konkret eftersom fritt flygande ångest är svårare att psykiskt handskas med än bunden ångest (den går ju att undvika).

 

För att rädslan skall betraktas som en fobi behöver upplevelsen vid exponering vara överdriven, det vill säga rädslan inför objektet eller situationen upplevs inte som rimlig. Rädslan är då så stark att personen som lider av fobin kan utveckla ett undvikande beteende för att slippa uppleva den. Det är när det undvikande beteendet blir så omfattande att det stör livet för den drabbade eller närstående person, som behandling är aktuellt. Förmågan att kunna känna rädsla är viktig för att vi skall undvika farliga saker men om vi känner rädsla inför en fara som inte är verklig och gör, så kallade irrationella feltolkningar, tar det för mycket kraft från vårt psyke och en ond cirkel kan uppstå. Exempelvis kan en person med spindelfobi helt undvika att vistas utomhus eller så kan en socialfobiker isolera sig mer och mer hemma. Vanliga kroppsliga symtom på fobi är: Skakningar, rodnad, hjärtklappning, svettningar och säkerhetsbeteenden.