Kris (livskris, sorg, separation, sjukdom)

Kris (livskris, sorg, separation, sjukdom)

Symtom vid kris är nedstämdhet, svårighet att fatta beslut, koncentrationssvårigheter och handlingsförlamning. Ofta hamnar vi i skuld- eller skamkänslor runt någon detalj som vi ältar om och om igen. När vi överväldigas av känslor som vi inte har beredskap för att kunna hantera hamnar vi i kris. Det kan vara känslor som vi hitintills inte har varit i kontakt med i alla fall inte på samma djup som vi nu tvingas till. Det här är fallet när vi exempelvis plötsligt tvingas leva utan en älskad person, vi själva eller någon närstående drabbas av allvarlig sjukdom, olyckshändelser eller arbetslöshet. Man brukar skilja på naturliga livskriser som exempelvis 40 års kris, barnen flyttar hemifrån eller puberteten och yttre oväntade mer traumatiska händelser. Vilken typ av kris som det än gäller så kommer den att utvecklas utifrån din personliga mognad och din tidigare traumahistoria. Det vill säga om du har tidigare obearbetade traumatiska minnen så kommer de automatiskt att aktiveras när den nya krisen dyker upp. Exempelvis så väcker förlust av någon viktig person alltid tidigare förluster till liv. Om dessa tidigare förluster är obearbetade så blir krisen djupare. Å andra sidan kan man se detta som en chans att bearbeta också gamla minnen. Det kanske kan låta cyniskt men en kris är alltid en möjlighet till högre personlig mognad och en ny orientering i livet.