Personlig utveckling

Personlig utveckling

Intensiva känslomässiga erfarenheter och lidande är en del av att vara människa. Ett nyfött barn kan inte självständigt processa känslomässigt material utan är beroende av sina föräldrars förmåga att kunna det. Man skulle kunna säga att barnet lånar förälderns högra hjärnhalva tills de har en egen höger hjärnhalva som klarar av jobbet. Under denna process är barnet extremt beroende av sina föräldrar. Sårbarheten består främst i att barnet till varje pris måste anpassa sig till föräldern och dennes förmåga att processa känslor.

 

Flertalet av oss går igenom barndomen med erfarenheter som har varit övervägande goda. Vi har blivit sedda och bekräftade i våra känslomässiga uttryck. När vi blir känslomässigt reglerade på detta sätt av någon annan så leder det till att vi blir stärkta och mer rustade inför livet. Men många av oss får tyvärr inte den erfarenheten. När vi inte har människor omkring oss som kan hjälpa oss att ta hand om och förstå dessa känslor så har vi inget annat val än att på en omedveten nivå ta till oss försvarsstrategier. Det här betyder inte att våra föräldrar var onda människor som ville oss illa utan att de kanske inte heller fick det de behövde som barn.

 

Försvar kan beskrivas som en psykisk skyddsmekanism. Om vi får en fysisk skada som exempelvis ett brutet ben så kan vi behöva ett gipsförband för att läka skadan. Efter en tid tas gipset bort och vi kan börja gå som vanligt igen. Psykiska skador fungerar ungefär på samma sätt men vi får ett försvar istället för ett gips. Den stora skillnaden är att gipset aldrig tas bort när det gäller psykiska skador. Istället får man bära på det psykiska gipset och hitta kringvägar. Försvaren tar psykisk energi och tynger ner oss. Dessa försvar är också ofta det som orsakar psykiska svårigheter och kan med tiden bli för rigida. Vi kan också växa ifrån dem eftersom de är utvecklade under de allra första åren i vårt liv. Det är det som händer när vi hamnar i en kris (exempelvis en depression). Det går inte längre att fortsätta som tidigare och vi kan behöva hjälp för att ta oss vidare.

 

När det gäller psykoterapi för personlig utveckling så handlar det om att identifiera hur just dina försvarsstrategier ser ut. Alla är vi präglade av vår barndom och man skulle kunna säga att den är vår hårddisk. Vi använder oss av den hela tiden och vi kan ha stor nytta av att se vad som finns lagrat där. Det här är på ett sätt ett förebyggande arbete inför kommande eventuella kriser, en slags vaccinering, eftersom nya kriser alltid aktiverar tidigare obearbetade traumabetonade minnen. I förlängningen leder detta arbete till att psykisk energi frigörs eftersom den inte längre är bunden i psykiska försvarsstrategier.